REACH

A REACH egy rendelet, amely a vegyi anyagok regisztrálásával, értékelésével, engedélyezésével és korlátozásával foglalkozik, és 2007. június 1-jén lépett hatályba. A REACH célja az emberi egészség és a környezet védelmének további javítása az egyes vegyi anyagok jobb és mielőbbi azonosítása révén. Ez az Európai Unió jogszabálya, és minden olyan szállítóra vonatkozik (Európán belül és kívül), amely vegyi anyagokat és/vagy bizonyos vegyi anyagokat tartalmazó termékeket kíván értékesíteni, importálni vagy gyártani az Európai Unióban.

A Oticon támogatja a REACH célkitűzését, hogy tovább javítsa az Európai Unió vegyi anyagokra vonatkozó szabályozását, beleértve a közegészségügy és a közbiztonság előmozdítását és a környezet védelmét.

Felkértük az alkatrész- vagy késztermék-beszállítóinkat, hogy nyújtsanak nekünk tájékoztatást a szállított termékeikben található releváns vegyi anyagokról. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy a REACH rendelet 33. cikkében előírtaknak megfelelően tájékoztassuk ügyfeleinket és fogyasztóinkat a REACH rendelet SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagok) jelöltlistáján szereplő anyagokról.

Oticon REACH-nyilatkozat az árucikkekben lévő anyagokkal kapcsolatban

Az Európai Bíróság 2015. szeptember 10-én az EU REACH-rendelet szerinti árucikkek meghatározásával kapcsolatban úgy döntött, hogy minden olyan árucikk, amelyet összetett termékké állítanak össze vagy együttesen alkot egy terméket, továbbra is árucikknek minősül, és a vonatkozó bejelentési és tájékoztatási kötelezettség hatálya alá tartozik, ha tömegének 0,1%-át meghaladó koncentrációban tartalmaz különös aggodalomra okot adó anyagot.

A vizsgálatok és a jelenlegi ismeretek, valamint a beszállítóinktól a REACH 33. cikkel kapcsolatban kapott információk alapján a Oticon azonosította a jelöltlista jelenlegi változatában felsorolt SVHC-ket, amelyek a 0,1%-os tömegarányú küszöbérték feletti koncentrációban fordulnak elő. Ezek a következő Oticon termékekben lehetnek jelen::
 

Termék típus Cikk Anyag CAS-szám

Hallókészülékek

Hangszórók

Csatlakozó eszközök

Elektronikus vagy elektromos kiegészítők

Mechanikus fémötvözetek* Ólompor 7439-92-1
Kerámia elem, üveg elem* Ólom-titánium-trioxid 12060-00-3
Indukciós töltők  Belső mechanikus alkatrész  Brómozott aromás vegyület  N/A
ITE  Forrasztó maszk  Melamin  108-78-1


*Az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozóan mentesül az EU 2011/65/EU irányelv III. melléklete szerint.


Ezenkívül a DEHP, az SVHC-jelöltek listáján szereplő egyik ftalát, köztudottan jelen van a kábelekben, tápkábelekben, PVC-tömítésekben, PVC-csövekben stb. A ftalátok mellett általában véve ezt az anyagot is kivonták más Oticon termékek gyártásából. Néhány korábban gyártott termék esetében azonban 0,1% tömegszázalék felett jelen lehet.