Adatvédelmi nyilatkozat

Az Oticon A/S-nél tiszteletben tartjuk és védjük felhasználóink magánéletét, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a lehető legátláthatóbbak legyünk az Ön személyes adatainak felhasználása tekintetében.

Az Oticon A/S adatvédelmi nyilatkozata     Adatvédelmi nyilatkozatok az Oticon alkalmazásokhoz      Adatvédelmi nyilatkozat az Oticon RemoteCare adminisztrációs portálhoz

A Mediszintech Audiológia Kft. adatvédelmi tájékoztatója

 

A Mediszintech Audiológia Kft-nél tiszteletben tartjuk és védjük felhasználóink magánéletét, és elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a lehető legátláthatóbbak legyünk az Ön személyes adatainak felhasználása tekintetében.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat elmagyarázza, hogyan gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait. Ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban a „mi”, „minket” és „miénk” a Mediszintech Audiológia Kft-t jelenti.

Időről időre megváltoztathatjuk ezt az Adatvédelmi nyilatkozatot, ezért kérjük, amikor szolgáltatásainkat használja, nézzen vissza, hogy megbizonyosodjon arról, hogy ismeri a legfrissebb változatot.

 

Ez a weboldal az Oticon A/S tulajdona, az Oticon A/S üzemelteti, és az Oticon A/S az adatkezelője a weboldalon és más eszközökön keresztül gyűjtött személyes adatoknak. A Mediszintech Audiológia Kft. az Oticon A/S leányvállalata.

Ha bármilyen kérdése van a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, vagy élni szeretne a jogaival, az alábbi elérhetőségeken léphet velünk kapcsolatba.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum

Tel: +45 3917 7100

E-mail: privacy@demant.com

 

Személyes adatait akkor gyűjtjük:

 • amikor Ön érdeklődik vagy időpontot foglal a weboldalunkon található űrlapon keresztül, online hallásvizsgálatot végez, termékeket vásárol tőlünk a weboldalunkon keresztül, regisztrál egy fiókkal a weboldalunkon, marketinganyagot kér vagy feliratkozik hírlevelünkre.

 • amikor meglátogatja weboldalunkat, és sütiket helyezünk el az Ön számítógépén. További információkért kérjük, tekintse meg sütikre vonatkozó irányelvünket (https://www.oticon.hu/about/oticon/cookie-policy)

 • amikor e-mailt küld, felhív vagy ír nekünk, felkeresi fiókjainkat, vagy bármilyen más módon információt szolgáltat nekünk, beleértve a velünk való interakciót a közösségi médián keresztül, például a Facebookon és az Instagramon keresztül.

 • amikor egy hozzátartozó vagy barát az adott személy hallásával kapcsolatos megbeszélések során információt ad nekünk Önről, vagy amikor egy személy jelzi, hogy szeretné, ha Ön elkísérné őt egy hallásvizsgálatra, hallókészülék-illesztésre vagy szolgáltatási időpontra.

 

A következő típusú személyes adatokat kezeljük:

 • Az Ön neve, címe, postacíme, telefonszáma és e-mail címe, valamint, ha Ön vásárol nálunk, a hitel- vagy bankkártya adatai.

 • A call-centerünk használatával és a fióklátogatásokkal kapcsolatos információk.

 • Az Ön által a velünk folytatott kommunikáció során - akár e-mailben, postai úton, telefonon, személyesen vagy a weboldalunkon keresztül - megadott információk, például az általunk kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos megjegyzések vagy kérdések.

 • Ha regisztrál nálunk hallásvizsgálatra, információt ad nekünk a hallásával kapcsolatban, vagy megvásárolja valamelyik hallókészülékünket, akkor előfordulhat, hogy érzékeny információkat ad meg nekünk az egészségi állapotáról. Ezek közé tartozhat például az, hogy jelenleg használ-e hallókészüléket, és ha igen, milyen típusú hallókészüléket, a hallásállapotára vonatkozó információk, és adott esetben a családi előzmények. Az Ön egészségére vonatkozó érzékeny információkat csak az Ön kifejezett beleegyezésével gyűjtjük és használjuk fel.

 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az Önről feldolgozott személyes adatok helyesek legyenek. Arról is gondoskodunk, hogy személyes adatait folyamatosan frissítsük. Mivel szolgáltatásaink az Ön helyes és naprakész személyes adataitól függenek, kérjük, hogy tájékoztasson minket, ha az Ön személyes adataiban bármilyen lényeges változás történik. A fenti elérhetőségeinken keresztül értesíthet minket a változásokról.

 

Az Ön személyes adatait a következő célokra használjuk fel:

 • Az Öntől kapott kérések, megkeresések és panaszok feldolgozása és megválaszolása, az ügyfeleinknek nyújtott válasz kész szolgáltatáshoz fűződő jogos érdekünknek megfelelően.

 • Az Ön által kért és/vagy megvásárolt szolgáltatások és termékek nyújtása, valamint az ilyen szolgáltatásokkal és/vagy termékekkel kapcsolatos kommunikáció. Ezt az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges módon és a hallásegészségügyhöz kapcsolódó termékeket és szolgáltatásokat kínáló vállalkozás működtetéséhez fűződő jogos érdekünknek megfelelően tesszük.

 • Nyilvántartásunk frissítése és ellenőrzés céljából, jogos érdekünknek megfelelően és/vagy ha jogszabály előírja.

 • Csalás megelőzése vagy felderítése, valamint jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében, az ehhez fűződő jogos érdekünkkel összhangban.

 • Jogszabályi előírás vagy jogos érdekünk esetén a bűnüldöző és szabályozó hatóságok kéréseinek való megfelelés érdekében.

 • A trendek és profilok elemzése céljából. Jogos érdekünkből, hogy szolgáltatásainkat és kommunikációnkat ügyfeleink javára fejlesszük, módosítsuk, személyre szabjuk és javítsuk.

 • Vevői elégedettségi kutatások elvégzése céljából, jogos érdekünkből, hogy szolgáltatásainkat és kommunikációnkat ügyfeleink javára fejlesszük, módosítsuk, személyre szabjuk és javítsuk.

 • Olyan termékek és szolgáltatások ajánlása céljából, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdeklik Önt. Ezt jogos érdekünknek megfelelően tesszük, hogy közvetlen marketinget folytassunk ügyfeleink számára, és amennyiben az Ön egészségügyi adatait vagy elektronikus módszereket, például e-mailt használunk, azt csak az Ön kifejezett beleegyezésével tesszük.

 

Személyes adatait nem adjuk bérbe, nem adjuk el, és nem osztjuk meg vagy adjuk ki más módon, kivéve az itt leírtak szerint, vagy az adatgyűjtéskor másként meghatározottak szerint.

Személyes adatait megoszthatjuk a William Demant Csoporton belüli kapcsolt vállalatokkal termékeink és szolgáltatásaink szállítása, javítása és fejlesztése érdekében. Kérjük, tekintse meg a legutóbbi éves jelentésünkben található szervezeti ábrát, hogy megtudja, mely vállalatok tartoznak a William Demant Csoporthoz. Legutóbbi éves jelentésünket a www.demant.com oldalon találja.

Személyes adatait megoszthatjuk szolgáltatóinkkal olyan feladatok elvégzése céljából, mint például:

 • segítségnyújtás weboldalunk adminisztrációjában vagy hibaelhárításában;

 • segítségnyújtás termékeink szállításában vagy tervezésében, illetve üzleti adminisztrációnkban;

 • marketingkampányainkban való segítségnyújtás;

 • telefonos központjaink működtetése; vagy

 • elektronikus vagy fizikai tárolási szolgáltatások vagy rendszerek biztosítása számunkra.

 

Ilyen körülmények között csak akkor osztjuk meg az Ön adatait, ha ez szükséges ahhoz, hogy szolgáltatóink szolgáltatásokat végezhessenek el számunkra. Ezek a szolgáltatók nem jogosultak az Ön személyes adatait más célokra megőrizni vagy felhasználni, és mindig kötelesek az Ön személyes adatait biztonságosan és bizalmasan kezelni.

Személyes adatait nyilvánosságra hozhatjuk kiválasztott harmadik felek, például bűnüldöző szervek, szabályozó hatóságok és szakmai tanácsadóink számára, ha erre kötelesek vagyunk bármely jogi kötelezettségünk teljesítése érdekében, vagy ha ez jogos érdekünkben áll, illetve a weboldal használati feltételeinek vagy az Önnel vagy az Ön vállalatával kötött egyéb kapcsolódó szerződések érvényre juttatása vagy alkalmazása érdekében.

 

Annak érdekében, hogy termékeinket és szolgáltatásainkat az Ön számára nyújthassuk, személyes adatait megoszthatjuk a William Demant csoporthoz tartozó, az EU/EGT-n kívül található kapcsolt vállalatokkal.

Ha az Ön személyes adatait az EU/EGT-n kívül dolgozzuk fel, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtunk végre oly módon, hogy a feldolgozás megfeleljen a vonatkozó adatvédelmi törvények követelményeinek, beleértve az érintettek jogainak védelmének biztosítását. A személyes adatok továbbítása az EU Bizottság szabványos szerződési záradékai alapján történik, amelyek az EU Bizottság szerint megfelelő garanciákat nyújtanak a magánélet, az alapvető jogok és szabadságok védelmére, valamint a kapcsolódó jogok gyakorlására.

 

Addig őrizzük meg az Ön személyes adatait, ameddig arra jogos jogi vagy üzleti okokból szükségünk van, beleértve a szabályozási kötelezettségeknek való megfelelést is. Töröljük az Ön személyes adatait, ha azokra már nincs szükség a személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és tárolásának céljával kapcsolatban. Azokat a személyes adatokat, amelyek megőrzésére a jogszabályoknak megfelelően kötelesek vagyunk, tárolni fogjuk.

Ha részletesebb tájékoztatást szeretne a megőrzési politikánkról, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a fenti elérhetőségeken.

 

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hoztunk az Ön személyes adatainak védelme érdekében a nem szándékos elvesztés vagy módosítás, a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal és a jogosulatlan személyek hozzáférése ellen.

Amennyiben a biztonság megsértésére kerül sor, a lehető leghamarabb tájékoztatjuk Önt, ha a biztonság megsértése az Ön jogaira nézve magas kockázattal járhat, például személyazonosság-lopás, az Önnel szembeni diszkrimináció, hírnévvesztés vagy más jelentős kellemetlenségek esetén.

 

Önnek bármikor joga van tájékoztatást kérni arról, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel Önről, honnan gyűjtjük az adatokat, és mire használjuk fel azokat. Jogában áll továbbá megtudni, hogy mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait, és hogy kikkel osztjuk meg az Ön adatait. Kérésére részletesen tájékoztatjuk Önt az Önről tárolt személyes adatokról, amikről Önnek másolatot is küldünk.

Az Ön hozzáférése korlátozható mások magánéletének védelme, üzleti titkok és szellemi tulajdonjogok védelme érdekében. Az adatok hordozhatóságához is joga lehet. Ha úgy gondolja, hogy az Önről általunk kezelt személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, joga van helyesbítést kérni. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, és tájékoztasson minket arról, hogyan helyesbítsük adatait.

Bizonyos esetekben kötelesek vagyunk törölni az Ön személyes adatait. Ez lehet a helyzet, ha Ön visszavonja a hozzájárulását.

Ha Ön úgy véli, hogy személyes adatainak megőrzése már nem szükséges annak a célnak megfelelően, amelyre azokat gyűjtöttük, jogosult kérni azok törlését. Akkor is kapcsolatba léphet velünk, ha úgy véli, hogy személyes adatainak feldolgozása az alkalmazandó jogszabályokkal vagy egyéb jogi kötelezettségekkel ellentétes.Ha személyes adatainak helyesbítését vagy törlését kéri, megvizsgáljuk, hogy teljesülnek-e a feltételek. Ha igen, akkor a lehető leghamarabb elvégezzük a módosítást vagy törlést. Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. Az ellen is tiltakozhat, hogy személyes adatait marketing célokra használjuk fel. Ha tiltakozást kíván benyújtani, az Adatvédelmi tájékoztató tetején ismertetett elérhetőségeken léphet velünk kapcsolatba. Ha tiltakozása indokolt, gondoskodunk személyes adatai feldolgozásának megszüntetéséről.

 

Ha aggálya van azzal kapcsolatban, hogy hogyan használjuk fel az adatait, kérjük, jelezze nekünk, és mi válaszolunk a kérdéseire, és szükség esetén lépéseket teszünk annak érdekében, hogy gyakorlatunk megfeleljen a kötelezettségeinknek. Ha még mindig nem elégedett azzal, ahogyan az adatait használjuk, joga van panaszt tenni az illetékes nemzeti adatvédelmi hatóságnál. Magyarországon az illetékes adatvédelmi hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a NAIH. A NAIH-gal kapcsolatba léphet:

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11,
Telefonon: +36 (30) 683 5969 vagy +36 (1) 391 1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Megoldásokat kínálunk gyermekek számára, de ez a weboldal nem arra szolgál, illetve nem arra készült, hogy 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat gyűjtsön. Szándékosan nem gyűjtünk személyes adatokat olyan személyektől, akikről tudjuk, hogy 13 év alattiak.

 

Ez a weboldal más vállalatok és szervezetek weboldalaira mutató linkeket tartalmazhat. Ez az adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik az ilyen harmadik fél webhelyeire, és javasoljuk, hogy közvetlenül az adott harmadik fél webhelyeivel vegye fel a kapcsolatot, hogy tájékozódjon az adatgyűjtési és -terjesztési politikájukról.

 

Ezt a tájékoztatót időről időre frissíthetjük, és a weboldalunkon új változatot teszünk közzé. Amennyiben releváns, lehetséges és megfelelő, e-mailben értesítjük Önt.

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot 2018. július 1-jén frissítettük.

Adatvédelmi tájékoztatók az Oticon alkalmazásokhoz

Az alábbi adatvédelmi tájékoztatók leírják, hogyan és miért gyűjtünk adatokat Önről mint felhasználóról. Az adatvédelmi nyilatkozat csak az említett alkalmazáson gyűjtött információkra vonatkozik.

 

Töltse az adatvédelmi tájékoztatást pdf fájlként:

Oticon ON

Oticon Companion

Oticon ConnectLine

Adatvédelmi tájékoztató az Oticon RemoteCare adminisztrációs portálhoz

Az alábbi adatvédelmi tájékoztató ismerteti, hogyan és miért gyűjtünk adatokat Önről mint felhasználóról. Az adatvédelmi nyilatkozat csak az Oticon RemoteCare adinisztrációs portálon gyűjtött információkra vonatkozik.

 

Töltse le az adatvédelmi nyilatkozatot pdf fájlként:

Oticon RemoteCare Adminisztrációs portál